Openingsuren
Ma - Vr 09u00 - 19u00

Contact Email
[email protected]

Contact Tel
0486 92 73 59

Vochtbestrijding

Vochtbestrijding

Vochtschade is het grootste probleem waarmee (oudere) gebouwen te kampen krijgen. Naast doorslaand vocht veroorzaakt optrekkend vocht (en bijhorende zoutschade) de grootste schade. Vochtbestrijding gebeurt doorgaans door het aanpakken van verschillende vochtoorzaken, telkens met de meest geschikte methode.

Vochtproblemen vergen een grondige diagnose; de All Reno experten voeren de meest doeltreffende methode van vochtbestrijding uit!

Tijdens een grondige diagnose van het vochtprobleem zelf stelt All Reno de aard en de oorzaak vast. Daarna beslissen we over de meest geschikte interventiemethode.

Met visuele waarnemingen en metingen inventariseren van de schade en de vochtoorzaken. Een vakkundige interpretatie van waarnemingen en de uitgevoerde metingen leiden tot een diagnose die de meest doeltreffende behandeling tot vochtbestrijding zal bepalen.

All Reno kan rekenen op de ervaring en inbreng van experten in vochtbehandeling. Onder alvast de verschillende soorten vochtbestrijding die onze specialisten uitvoeren:

Vochtbestrijding door muren te injecteren

Muren injecteren met een doeltreffend product en een zeer nauwkeurig injectietoestel geven de droogste techniek van vochtbestrijding die momenteel beschikbaar is én dit met duurzame resultaten.

Aangezien de meeste muren die lange tijd onderhevig geweest zijn aan opstijgend vocht meestal ook besmet zijn met zouten (nitraten en/of sulfaten), pakken de All Reno specialisten ook dit probleem grondig aan indien gewenst.

Kelderdichting: vochtbestrijding in de kelder

Elke kelder is anders en het ene vochtprobleem is het andere niet... De mogelijke oorzaken van vocht in de kelder worden grondig bestudeerd door de All Reno vochtbestrijdingsexperten. Vervolgens worden de verschillende mogelijkheden en technieken besproken, dewelke het meest geschikt zijn voor betreffende situatie. Samen komen we tot een oplossing voor het dichten van de kelder.

Mogelijke vochtbronnen

Informatief geven wij hierbij enkele mogelijke vochtbronnen, onze randopmerkingen en onze mogelijke interventies.

1. Toevallige lekken

Door velen over het hoofd gezien maar niet onbelangrijk, zijn toevallige lekken uit onder meer waterleidingen en afvoerleidingen of dichtingen rond onder meer ramen en deuren en inkom of uitgang van nutsleidingen. Na het lokalisatie van de gebrekkige zones kan overgegaan worden tot een herstellende ingreep.

2. Bouwvocht

Bouwvocht is vocht dat na voltooiing van een bouwwerk achterblijft en onder meer afkomstig is van de aanmaak of de verwerking van bouwmaterialen zoals bv metselmortel, pleisterwerken, chapes… Bouwvocht is van tijdelijke aard en zal, voor zoverre de verdamping van dit vocht niet verhinderd wordt, geleidelijk verdwijnen zonder dat er speciaal dient ingegrepen te worden.

3. Condensatie

Condensatie is een probleem van luchtvochtigheid dat gaat neerslaan, het dusdanige condenseren, en is meestal gerelateerd aan het onoordeelkundig plaatsen van thermische isolatie in nieuwbouw of vernieuwbouw. Een veel gekend gevolg van condensatie is schimmel. Bij condenseren dient men te corrigeren en/of te ventileren.

4. Doorslaand vocht

Doorslaand vocht is regenwater dat doorheen het metselwerk van de buitenmuren dringt en zo schade teweegbrengt aan de binnenafwerking. Er bestaan verschillende mogelijkheden om dit probleem te verhelpen.

Zie ook "Gevelbescherming".

5. Hygroscopisch vocht en hygroscopische zouten

Elk bouwmateriaal neemt vocht op tot het in evenwicht zit met de relatieve luchtvochtigheid. In het vakjargon spreekt men van de hygroscopiciteit van bouwmaterialen. In normale omstandigheden geeft dit geen problemen.

Het risico ligt hem veeleer bij hygroscopische zouten die zich in de loop der jaren zijn gaan nestelen in gebouwen, meestal aangevoerd door opstijgend- of doorslaand vocht. In de volksmond spreekt men van salpeter, wat staat voor de zouten die binnen het vakgebied herkend worden als sulfaten, nitraten en chloriden, waarvan deze laatste de meest uitgesproken hygroscopiciteit hebben, zodanig gevoelig dat ze zelf bij een normale luchtvochtigheid reeds vocht uit de lucht opnemen.

Vermits in veel gevallen hygroscopisch vocht het gevolg is van opstijgend vocht zullen we in eerste instantie deze bron gaan stoppen en wordt er nadien een speciaal hiervoor ontworpen vocht en zoutwerend noppenmembraan aangebracht.

6. Opstijgend grondvocht

Opstijgend grondvocht (ook wel eens capillair vocht genoemd) komt, naast oude gebouwen waar meestal een vochtscherm aan de voet van de muur ontbreekt, eveneens voor in jongere en zelfs nieuwe huizen, waar het aanwezige vochtscherm niet volgens de regels der kunst werd aangebracht of niet meer doeltreffend is. Dit laatste ziet men vooral bij de eerste generatie vochtschermen in bitumen of teer gedrenkt en geplaatst net boven de eerste bouwsteen.

Hoe opstijgend grondvocht oplossen?

Wij brengen een nieuw vochtscherm aan volgens de meest doeltreffende en minst destructieve methode, middels injectie van een WTCB goedgekeurd product dat houder is van een Technische Goedkeuring en bovendien milieu- en mensvriendelijk is.

Solventvrije injectiegel om vocht te bestrijden

Het gebruikte systeem is een solventvrije injectiegel op basis van unieke actieve stoffen die zich op een specifieke wijze in de totale muurdikte verspreiden en er een definitieve en duurzame barrière vormen tegen opstijgend vocht.

Een combinatie van deze behandeling met de hierboven vermelde plaatsing van een noppenfolie, hoeft er na de ingreep tegen opstijgend vocht, in tegenstelling tot andere systemen, niet meer gewacht te worden en kunnen onmiddellijk de gewenste afwerkingslagen geplaatst worden zodat alles behang- of schilderklaar is.

info, prijs & offerte vochtbestrijding

info / prijs vochtproblemen oplossen - offerte vochtbestrijding